Brons - Hout - Diverse Materialen ---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- Pictoright

BRONS
vliegende-man.jpg
'Dikke Dame', brons, 25 cm, 2004
manmetvleugels.jpg
'Man met Vleugels', brons, 30 cm, 2007
'Zusje', brons, 20 cm, 2004
'Geert and Marianne', brons, 25 cm, 2002
 
'Vliegende Man',
brons, 55x55cm,
 2004 verkocht
'Dikke Dame'
brons, 25 cm
2004 verkocht
'Man met vleugels'
model voor brons, 300cm,
2007 te koop
'Man met vleugels' brons,   30 cm, 2007,      te koop 'Zusje' brons
20 cm,
2004 verkocht
 
'Geert en Marianne'
brons, 25 cm, 2002
verkocht

'De Drie Wijzen', brons, 17 cm, 2006
'De Sprong', brons, beeld 30 cm-sokkel 41 cm, 2006
takkenmanhortus1.JPG
'Sint Joris en de Draak', bronze, 30 x 37 cm, 2005
'Boomman', brons,35 cm, 2005
'Twins', brons, 20 cm, 2003
 
'De drie wijzen',
brons, 17 cm
2006 verkocht
'De sprong'
brons, 30 cm 2006 verkocht
'De Takkenman' brons,
4,5 meter,
2011 te koop
'St Joris en de Draak'
brons,  37 cm
2005 verkocht
'Boomman' brons, 35cm,2005
 verkocht
'Twins', brons,
20 cm, 2003  
verkocht


liggendeman.jpg 'Mannetje', brons, ca 24 cm, 2009 springenoverafgrond.jpg takkenvrouwws16.jpg manopweg.jpg vrouw op takken  
'Liggende man', brons,
 40x28cm, 2009
verkocht
'Mannetje', brons,
24 cm, 2009
verkocht
'Springende man', brons,
ca 50 cm (incl sokkel), 2011 verkocht
'Vrouw op Takken'
brons, 3,2 mtr,
2007 verkocht
'De weg', brons
78x139 cm
2009 verkocht
'Vrouw op takken'
brons, ca 30 cm
2005 verkocht

deliefdeisterug.jpg dansendeman.jpg steentiller.jpg rennendeman.jpg eenfrissetegenwind.jpg evenwicht.jpg
'De liefde is terug',
brons, 125x55x50 cm,
2011  te koop
'Dansende man'
brons, 41 cm, 2009 verkocht
'Je bent een kei'
brons-graniet, 35 cm
2011, te koop
'Rennende man', brons, 22 cm,
 2009 te koop
'Een frisse tegenwind'
brons, 50cm, 2010
  te koop
'Evenwicht'
brons, 70 cm (incl sokkel)
 2010 verkocht

debrug.jpg klimmende%20man.jpg manopladder.jpg
'Reikende Man', brons, 40 cm, 2007
'De Klokkenluider', brons, ca 60 cm, 2007
'Zwanger', brons, 23 cm, serie van 15, gesigneerd en genummerd, 2004
'De brug',
brons-graniet,  83x58 cm
2009 verkocht
'Klimmende man'
brons-natuursteen,
90cm, 2011 verkocht
'Man op ladder'
brons, 58 cm,
2009, verkocht
'Reikendeman'
brons, 40cm
2007 verkocht
'Klokkenluider'
brons, 60 cm 2007   te koop
'Zwanger'
brons, 23cm, 2004 
verkocht
Levenswiel.jpg takkenmanmiddel1.jpg het%20gezin.jpg takkenmannetje.jpg mannetje%20op%20ladder1.JPG hedenverledentoekomst.jpg
'Levenswiel'
brons,  19 cm hoog
2012 te koop
'Takkenmannetje'
brons, 185 cm,
2011, verkocht
'Het Gezin'
brons, 53 cm, 2012
te koop

'Takkenmannetje'
brons, 43 cm 2011, ntk
'Man op een ladder'
brons, 100 cm
2012, verkocht
'Heden,verleden,toekomst'
diverse materialen,
 100x150 cm, 2009 ntk
scherpstvdesnede.jpg duim%20op.jpg fietsendeman.jpg polsstokhoogspringer.jpg hoorn%20des%20overvloeds.jpg manmetschaduwklein..JPG
'Op het scherpst van de snede'
brons, 50 cm,
2013 te koop
'Duim op'
brons,  25 cm,
2013 te koop
'Fietsende man'
brons, 27 cm
2013, te koop
'Polsstokspringer'
brons, 46 cm
2013, te koop
'Hoorn des overvloeds'
brons, 33 cm
2014,  te koop
'Man met schaduw'
brons, 20 cm
2012,  te koop
De%20Overtocht.JPG de%20nar.JPG het%20zonnewiel.JPG wereldbol..JPG man%20met%20regenboog.JPG
'De Overtocht'
URN brons, 57 cm,
2014, te koop
'De Nar'
brons, 27 cm,
2014, te koop
'Het Zonnewiel'
brons, 32 cm,
2014, te koop
'Man getroffen door de bliksem'
brons, 37 cm
2015, te koop
'Wereldbol'
brons, 50 cm
2015, te koop
'Man met regenboog'
brons/glas, 40 cm
2017, ntk
HOUT --------------------------------------------------------------
bovenenbenedenkopie.jpg
'Y+Y', hout, 55 cm, 2004
'Balts', hout, 50 cm, 2002
'Langzaam', hout, 170 x 50 cm, 2000
'Zo!', hout, 150 cm, 2004
'Vis', hout, 100 cm, 2002
'Bovenenbeneden'
hout, ca 70 cm
2000 verkocht
'Y+Y, hout
55cm, 2004
ntk
'Balts'
hout, ca 50 cm
2002 verkocht
'Langzaam',
hout ,ca 170 cm
2000 ntk
'Zo!',
hout, 150 cm,
2004 verkocht
'Vis',
hout, 100 cm,
2002 verkocht
verbond.jpg
'0-1', hout, 150 cm, 1990
z.t., hout, 150 cm,1990
'Paar', hout, 60 cm, 1991
'Paal', hout, 120 cm, 1991
'Opwaarts', hout, 50 x 100cm, 2004
'Verbond'
hout, 170 cm
2004 verkocht
'0-1',
hout, 150 cm,
1990 verkocht
z.t.,
hout, 150 cm,
1990 verkocht
'Paar',
hout, 60 cm,
1991 te koop
'Paal',
hout, 120 cm,
1991 ntk
'Opwaarts',
hout, 50 x 100cm,
2004 verkocht
'Dubbelgeluk', hout, 150 cm, 2005
'Slang', hout, 100 cm, 2001
'Lepeltjelepeltje', hout, ca 150 cm, 1998
'Vleugel', hout, 270 cm, 2003
'Dubbelgeluk',
hout, 150 cm,
2005 te koop
'Slang',
hout, 100 cm,
2001 ntk
'Tango'
hout, 145 cm
1997 ntk
'Lepeltjelepeltje',
hout, ca 150 cm,
1998 verkocht
'Vleugel',
hout, 250 cm,
2003 verkocht
DIVERSE MATERIALEN
'Inzicht', zink-rvs, 150 cm, 1989 'Steunpilaar', bladveer-schroot, 250 cm, omstreeks 1989 'Oerbeeld', zink-mosselschelpen, 100 cm, omstreeks 1989 'Woede', zink-takken, 150 cm, 1989
'De Kracht van de Groei', rvs-boompje, 40 cm, 1988
   
'Inzicht',
zink-rvs, 150 cm,
1989
 ntk
'Steunpilaar',
 bladveer-schroot,
250 cm,1989
ntk
'Oerbeeld',
zink-mosselschelpen,
100 cm, 1989
ntk
'Woede',
zink-takken,
150 cm, 1989
ntk
'De kracht van de groei', rvs
40 cm, 1988
ntk

'Boeddha', hardsteen, 60 cm, 2003
'Portret', marmer, 50 cm, 2003, uit 'Jaren van Bezinning'
'Een Schrijnende Ziel', twijgjes-textiel-grint, 20 cm, omstreeks 1990
'In de Goot', twijgjes-bladgoud, 20 cm, 1991
'Voelhoorn', polystyreen-gips, 40 cm, 1992
   
'Boeddha',
hardsteen,60 cm
 2003 verkocht
'Portret',
marmer, 50 cm,
2003 verkocht
'Een schrijnende ziel',
 twijgjes-textiel-grint,
20 cm, 1990 ntk
'In de goot'
 twijgjes-bladgoud,
20 cm, 1991 ntk
'Voelhoorn',
tempex-gips,
40 cm, 1992 ntk

portret1.jpg
'Het Hoogste Punt', aluminium-hardsteen, 50 cm, 1991
'De Kop in de Wind', rvs-spinnakerdoek, 50 cm, 1992
Thema: 'Spiralen van de Tijd', titel: 'Japanse Wachters', brons, 75 cm, 2005
 Thema: Spiralen van de Tijd, titel: 'Tijd', brons, 100cm, 2005    
'Portret'
marmer, 50 cm
2010 ntk
'Het hoogste punt',
alumininium
50 cm, 1991 ntk
'De kop in de wind',
rvs-spinnakerdoek, 50 cm,
1992 ntk
 'Japanse wachters',
brons, 75 cm,
2005 te koop
Spiraal van de tijd'
brons, 100cm,
2005 te koop
'Omhelzing', brons, 40 cm, 2004 Thema: Spiralen van de Tijd, titel: 'Madonna', brons, 70 cm, 2005
'Vleugels', brons, spanwijdte 70 cm, 2005
'Boompje', twijgje-touwtje-steentje, 40 cm, 1988
'Omhelzing',
brons, 40 cm,
2004 ntk
'Madonna',
brons, 70 cm,
2005 verkocht
'Vleugels',
brons, spanwijdte 70 cm,
2005 verkocht
'Boompje',
 twijg-touw-steen
40 cm, 1988 ntk